+ تجربه ميکنند
- نميفهمند
+ ميپرسند
- پاسخي نمي يابند
+ از سردرگمي و ندانستن بيزارند
- از خود ميسازند، پاسخي پاسخ وار
و چنین است که همگان در توهم صحيح انديشي اند... ميکشند... حکومت ميکنند... چون حقشان است...
بايد ديد... بايد لمس کرد تا فهميد معناي انسان را... معناي زندگي را... معناي فريب را... معناي جهل هاي خودساخته را...
زن نيز... قرباني اين جهل هاي خودساخته است... امّا بايد اميد بست...
به من، به شما، به ما...
به دنيايي عاري از آلودگي هاي انساني...

منبع : زن |یکی از نظرهای ارسالی به وبلاگ را برایتان به اشتراک می گذارم دوستان، از دوستی به نام «نام»:
برچسب ها : معناي ,بايد